มีแฟนหรือยัง . . .

"มีแฟนหรือยัง" ประโยคที่ถูกถามซ้ำมากที่สุดของบรรดาคนรู้จักทั้งหลาย
ตั้งแต่เพื่อนฝูง อ.สมัยประถมยันมัธยม พี่ ป้า น้า อา 9ล9
นี่คือคำทักทายที่ไม่ใช่คำถาม ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีคำตอบก็ได้
วินาทีนี้ความเงียบและใบหน้ายิ้มเจื่อนนั้นอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

Leave reply

Back to Top